Friday, 19 October 2018

Panchet – Wikipedia tiếng Việt


Panchet là một thị trấn thống kê (census town) của quận Dhanbad thuộc bang Jharkhand, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Panchet có dân số 8353 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Panchet có tỷ lệ 67% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 56%. Tại Panchet, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment