Friday, 19 October 2018

Pampore – Wikipedia tiếng Việt


Pampore là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pampore có dân số 16.595 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Pampore có tỷ lệ 59% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Pampore, 7% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment