Friday, 19 October 2018

Othakalmandapam – Wikipedia tiếng Việt


Othakalmandapam là một thị xã panchayat của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Othakalmandapam có dân số 9681 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Othakalmandapam có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 61%. Tại Othakalmandapam, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment