Friday, 19 October 2018

Orla – Wikipedia tiếng Việt


Orla là một thị trấn thống kê (census town) của quận Hazaribag thuộc bang Jharkhand, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Orla có dân số 5871 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Orla có tỷ lệ 59% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Orla, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment