Friday, 19 October 2018

Ordinance Factory Itarsi – Wikipedia tiếng Việt


Ordinance Factory Itarsi là một thị trấn thống kê (census town) của quận Hoshangabad thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Ordinance Factory Itarsi có dân số 10.265 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Ordinance Factory Itarsi có tỷ lệ 86% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 92%, và tỷ lệ cho phái nữ là 79%. Tại Ordinance Factory Itarsi, 7% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment