Friday, 19 October 2018

Orachha – Wikipedia tiếng Việt


Orachha là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Tikamgarh thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Orachha có dân số 8499 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Orachha có tỷ lệ 54% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 64%, và tỷ lệ cho phái nữ là 42%. Tại Orachha, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment