Friday, 19 October 2018

Omkareshwar – Wikipedia tiếng Việt


Omkareshwar là một thị xã và là một nagar panchayat của quận East Nimar thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Omkareshwar có dân số 6616 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Omkareshwar có tỷ lệ 52% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 63%, và tỷ lệ cho phái nữ là 39%. Tại Omkareshwar, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment