Friday, 19 October 2018

Old Maldah – Wikipedia tiếng Việt


Old Maldah là một thành phố và khu đô thị của quận Maldah thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Old Maldah có dân số 62.944 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Old Maldah có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Old Maldah, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment