Friday, 19 October 2018

Oinam – Wikipedia tiếng Việt


Oinam là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Bishnupur thuộc bang Manipur, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Oinam có dân số 6275 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Oinam có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 72%, và tỷ lệ cho phái nữ là 51%. Tại Oinam, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment