Friday, 19 October 2018

Oggiyamduraipakkam – Wikipedia tiếng Việt


Oggiyamduraipakkam là một thị trấn thống kê (census town) của quận Kancheepuram thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.



Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Oggiyamduraipakkam có dân số 25.961 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Oggiyamduraipakkam có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Oggiyamduraipakkam, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.










No comments:

Post a Comment