Friday, 19 October 2018

Oel Dhakwa – Wikipedia tiếng Việt


Oel Dhakwa là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kheri thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Oel Dhakwa có dân số 11.077 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Oel Dhakwa có tỷ lệ 51% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 59%, và tỷ lệ cho phái nữ là 42%. Tại Oel Dhakwa, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment