Friday, 19 October 2018

Odugathur – Wikipedia tiếng Việt


Odugathur là một thị xã panchayat của quận Vellore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Odugathur có dân số 8038 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Odugathur có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Odugathur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment