Friday, 19 October 2018

Oddanchatram – Wikipedia tiếng Việt


Oddanchatram là một thị xã panchayat của quận Dindigul thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Oddanchatram có dân số 24.135 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Oddanchatram có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Oddanchatram, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment