Friday, 19 October 2018

Odaiyakulam – Wikipedia tiếng Việt


Odaiyakulam là một thị xã panchayat của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Odaiyakulam có dân số 11.668 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Odaiyakulam có tỷ lệ 60% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 51%. Tại Odaiyakulam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment