Friday, 19 October 2018

Odaipatti – Wikipedia tiếng Việt


Odaipatti là một thị xã panchayat của quận Theni thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Odaipatti có dân số 13.116 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Odaipatti có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Odaipatti, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment