Friday, 19 October 2018

Ngân Châu, Ninh Ba – Wikipedia tiếng ViệtNgân Châu (chữ Hán phồn thể: 鄞州區, chữ Hán giản thể: 鄞州区, bính âm: Yínzhōu Qū, bính âm:, âm Hán Việt: Ngân Châu khu) là một quận thuộc địa cấp thị Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngân Châu có diện tích 1481 km², dân số 740.000 người. Mã số bưu chính của Ngân Châu là 315040. Chính quyền quận Ngân Châu đóng ở nhai đạo Chung Công Miếu. Về mặt hành chính, Ngân Châu được chia thành 4 nhai đạo, 17 trấn, 1 hương (2003).


  • Nhai đạo: Chung Công Miếu, Hạ Ứng, Thạch Khế, Mai Khư.

  • Trấn: Cao Kiều, Tập Sĩ Cảng, Hoành Nhai, Cổ Lâm, Khâu Ải, Ngân Giang, Chiêm Kỳ, Chương Thủy, Ngũ Hương, Khương Sơn, Vân Long, Đông Tiền Hồ, Đông Ngô, Hoành Khê, Đường Khê, Hàm Tưởng, Động Kiều.

  • Hương: Long Quan.
No comments:

Post a Comment