Friday, 19 October 2018

Neiyyur – Wikipedia tiếng Việt


Neiyyur là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Neiyyur có dân số 9479 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Neiyyur có tỷ lệ 83% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 82%. Tại Neiyyur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment