Friday, 19 October 2018

Nehtaur – Wikipedia tiếng Việt


Nehtaur là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Bijnor thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nehtaur có dân số 44.301 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Nehtaur có tỷ lệ 49% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 54%, và tỷ lệ cho phái nữ là 44%. Tại Nehtaur, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment