Friday, 19 October 2018

Neelagiri – Wikipedia tiếng Việt


Neelagiri là một thị xã panchayat của quận Thanjavur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Neelagiri có dân số 11.046 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Neelagiri có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 73%. Tại Neelagiri, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment