Friday, 19 October 2018

Nebadhai Duttapukur – Wikipedia tiếng Việt


Nebadhai Duttapukur là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nebadhai Duttapukur có dân số 19.882 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Nebadhai Duttapukur có tỷ lệ 77% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 73%. Tại Nebadhai Duttapukur, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment