Friday, 19 October 2018

Nawanshahr – Wikipedia tiếng Việt


Nawanshahr là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Nawanshahr thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nawanshahr có dân số 30.933 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Nawanshahr có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Nawanshahr, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment