Friday, 19 October 2018

Navi Mumbai – Wikipedia tiếng Việt


Navi Mumbai là một thành phố và là nơi đặt hội đồng thành phố (municipal corporation) của quận Thane thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Navi Mumbai có dân số 703.947 người. Phái nam chiếm 56% tổng số dân và phái nữ chiếm 44%. Navi Mumbai có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Navi Mumbai, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment