Friday, 19 October 2018

Navghar-Manikpur – Wikipedia tiếng Việt


Navghar-Manikpur là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Thane thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Navghar-Manikpur có dân số 116.700 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Navghar-Manikpur có tỷ lệ 83% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 81%. Tại Navghar-Manikpur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment