Friday, 19 October 2018

Nanded-Waghala – Wikipedia tiếng Việt


Nanded-Waghala là một thành phố và là nơi đặt hội đồng thành phố (municipal corporation) của quận Nanded thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nanded-Waghala có dân số 430.598 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Nanded-Waghala có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 63%. Tại Nanded-Waghala, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment