Friday, 19 October 2018

Nand Prayag – Wikipedia tiếng Việt


Nand Prayag là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Chamoli thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nand Prayag có dân số 1433 người. Phái nam chiếm 56% tổng số dân và phái nữ chiếm 44%. Nand Prayag có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 61%. Tại Nand Prayag, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment