Friday, 19 October 2018

Namsai – Wikipedia tiếng Việt


Namsai là một thị trấn thống kê (census town) của quận Lohit thuộc bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Namsai có dân số 11.582 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Namsai có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Namsai, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment