Friday, 19 October 2018

Namna Kalan – Wikipedia tiếng Việt


Namna Kalan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Surguja thuộc bang Chhattisgarh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Namna Kalan có dân số 8914 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Namna Kalan có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Namna Kalan, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment