Friday, 19 October 2018

Nam Giao, Đại Đồng – Wikipedia tiếng ViệtNam Giao (chữ Hán giản thể:南郊区, âm Hán Việt: Nam Giao khu) là một quận thuộc thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Nam Giao có diện tích 966 km², dân số năm 2002 là 270.000 người.

Từ ngày 09/2/2018 quận Nam Giao hợp nhất cùng các quận Thành và Khoáng để lập ra 2 quận mới là Bình Thành và Vân Cương. Trấn Cổ Điếm chuyển sang quận Tân Vinh.

Quận Nam Giao được chia thành các đơn vị hành chính gồm 3 trấn, 12 hương.


  • Trấn: Vân Cương, Cao Sơn, Cổ Điếm.

  • Hương: Bắc Thôn, Tây Phương, Tây Hàn Lĩnh, Mã Quân Doanh, Bình Vượng, Triệu Gia Tiểu Thôn, Thành Quan, Khẩu Tuyền, Phong Tử Gian, Nha Nhi Nhai, Thủy Bạc Tự, Tiểu Nam Đầu.

  • Trấn: Vân Cương, Cao Sơn.

  • Hương: Tây Hàn Lĩnh, Bình Vượng, Khẩu Tuyền, Nha Nhi Nhai.

  • Hương: Bắc Thôn, Tây Phương, Mã Quân Doanh, Triệu Gia Tiểu Thôn, Thành Quan, Phong Tử Gian, Thủy Bạc Tự, Tiểu Nam Đầu.  1. ^ a ă Sáp nhập và chia lại 3 quận Thành, Khoáng và Nam Giao.

  2. ^ Sáp nhập 2 quận Giao và Thành.

No comments:

Post a Comment