Friday, 19 October 2018

Nallampatti – Wikipedia tiếng Việt


Nallampatti là một thị xã panchayat của quận Erode thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nallampatti có dân số 3670 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Nallampatti có tỷ lệ 54% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 66%, và tỷ lệ cho phái nữ là 42%. Tại Nallampatti, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment