Friday, 19 October 2018

Nalkheda – Wikipedia tiếng Việt


Nalkheda là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Shajapur thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nalkheda có dân số 14.201 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Nalkheda có tỷ lệ 59% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Nalkheda, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment