Friday, 19 October 2018

Nala Sopara – Wikipedia tiếng Việt


Nala Sopara là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Thane thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nala Sopara có dân số 184.664 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Nala Sopara có tỷ lệ 79% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 82%. Tại Nala Sopara, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment