Friday, 19 October 2018

Nainital – Wikipedia tiếng Việt


Nainital là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Nainital thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Nainital có dân số 38.559 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Nainital có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 86%, và tỷ lệ cho phái nữ là 76%. Tại Nainital, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment