Friday, 19 October 2018

Muruganpalayam – Wikipedia tiếng Việt


Muruganpalayam là một thị trấn thống kê (census town) của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Muruganpalayam có dân số 14.431 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Muruganpalayam có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 55%. Tại Muruganpalayam, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment