Friday, 19 October 2018

Murtijapur – Wikipedia tiếng Việt


Murtijapur là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Akola thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Murtijapur có dân số 38.551 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Murtijapur có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Murtijapur, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment