Friday, 19 October 2018

Muragachha – Wikipedia tiếng Việt


Muragachha là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Muragachha có dân số 9790 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Muragachha có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Muragachha, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment