Friday, 19 October 2018

Munirabad Project Area – Wikipedia tiếng Việt


Munirabad Project Area là một thị trấn thống kê (census town) của quận Koppal thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Munirabad Project Area có dân số 8113 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Munirabad Project Area có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Munirabad Project Area, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment