Friday, 19 October 2018

Muni Ki Reti – Wikipedia tiếng Việt


Muni Ki Reti là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Tehri Garhwal thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Muni Ki Reti có dân số 7879 người. Phái nam chiếm 63% tổng số dân và phái nữ chiếm 37%. Muni Ki Reti có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 63%. Tại Muni Ki Reti, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment