Friday, 19 October 2018

Mundia – Wikipedia tiếng Việt


Mundia là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Budaun thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mundia có dân số 6242 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Mundia có tỷ lệ 42% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 51%, và tỷ lệ cho phái nữ là 32%. Tại Mundia, 20% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment