Friday, 19 October 2018

Munderi – Wikipedia tiếng Việt


Munderi là một thị trấn thống kê (census town) của quận Kannur thuộc bang Kerala, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Munderi có dân số 19.478 người. Phái nam chiếm 47% tổng số dân và phái nữ chiếm 53%. Munderi có tỷ lệ 82% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 79%. Tại Munderi, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment