Friday, 19 October 2018

Mundera Bazar – Wikipedia tiếng Việt


Mundera Bazar là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mundera Bazar có dân số 11.226 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Mundera Bazar có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Mundera Bazar, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment