Friday, 19 October 2018

Mohpada Alias Wasambe – Wikipedia tiếng Việt


Mohpada Alias Wasambe là một thị trấn thống kê (census town) của quận Raigarh thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mohpada Alias Wasambe có dân số 8735 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Mohpada Alias Wasambe có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Mohpada Alias Wasambe, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment