Friday, 19 October 2018

Mohiuddinagar – Wikipedia tiếng Việt


Mohiuddinagar là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Samastipur thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mohiuddinagar có dân số 13.764 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Mohiuddinagar có tỷ lệ 44% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 52%, và tỷ lệ cho phái nữ là 35%. Tại Mohiuddinagar, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment