Friday, 19 October 2018

Mohammadi – Wikipedia tiếng Việt


Mohammadi là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Kheri thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mohammadi có dân số 38.427 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Mohammadi có tỷ lệ 48% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 53%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Mohammadi, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment