Friday, 19 October 2018

Mohammadabad – Wikipedia tiếng Việt


Mohammadabad là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Farrukhabad thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mohammadabad có dân số 20.504 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Mohammadabad có tỷ lệ 59% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 50%. Tại Mohammadabad, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment