Friday, 19 October 2018

Mogravadi – Wikipedia tiếng Việt


Mogravadi là một thị trấn thống kê (census town) của quận Valsad thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mogravadi có dân số 17.520 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Mogravadi có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Mogravadi, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment