Friday, 19 October 2018

Mogra Badshahpur – Wikipedia tiếng Việt


Mogra Badshahpur là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Jaunpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mogra Badshahpur có dân số 17.747 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Mogra Badshahpur có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Mogra Badshahpur, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment