Friday, 19 October 2018

Modinagar – Wikipedia tiếng Việt


Modinagar là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Ghaziabad thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Modinagar có dân số 112.918 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Modinagar có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Modinagar, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment