Friday, 19 October 2018

Misrikh-cum-Neemsar – Wikipedia tiếng Việt


Misrikh-cum-Neemsar là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Sitapur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Misrikh-cum-Neemsar có dân số 15.163 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Misrikh-cum-Neemsar có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 58%. Tại Misrikh-cum-Neemsar, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment