Friday, 19 October 2018

Mirzapur-cum-Vindhyachal – Wikipedia tiếng Việt


Mirzapur-cum-Vindhyachal là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Mirzapur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mirzapur-cum-Vindhyachal có dân số 205.264 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Mirzapur-cum-Vindhyachal có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Mirzapur-cum-Vindhyachal, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment