Friday, 19 October 2018

Mirpur Turk – Wikipedia tiếng Việt


Mirpur Turk là một thị trấn thống kê (census town) của quận North East thuộc bang Delhi, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Mirpur Turk có dân số 28.257 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Mirpur Turk có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Mirpur Turk, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment